Home  ›  Reports  ›  Monthly reports
Monthly reports

Raport - 2017 August

Show raport for month:
SO2
August 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.90 18.30 57.70 0 0
Gdańsk Stogi 6.50 40.30 204.90 0 0
Gdańsk Nowy Port 6.20 24.00 158.60 0 0
Gdynia Pogórze 2.00 6.60 47.50 0 0
Gdańsk Szadółki 3.40 3.80 6.00 0 0
Sopot 1.90 4.40 48.40 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.30 11.00 105.10 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.00 3.10 10.40 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
57.70
18.30
6.90
Gdańsk Stogi
204.90
40.30
6.50
Gdańsk Nowy Port
158.60
24.00
6.20
Gdynia Pogórze
47.50
6.60
2.00
Gdańsk Szadółki
6.00
3.80
3.40
Sopot
48.40
4.40
1.90
Gdańsk Wrzeszcz
105.10
11.00
3.30
Gdynia Dąbrowa
10.40
3.10
2.00
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
August 2017
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 18.00 58.70 0
Gdańsk Stogi 13.00 45.10 0
Gdańsk Nowy Port 14.50 65.80 0
Gdynia Pogórze 11.40 70.10 0
Gdańsk Szadółki 18.80 60.90 0
Sopot 11.10 45.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 11.80 50.60 0
Gdynia Dąbrowa 12.60 66.90 0
Gdynia Śródmieście 18.40 70.80 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
58.70
18.00
Gdańsk Stogi
45.10
13.00
Gdańsk Nowy Port
65.80
14.50
Gdynia Pogórze
70.10
11.40
Gdańsk Szadółki
60.90
18.80
Sopot
45.40
11.10
Gdańsk Wrzeszcz
50.60
11.80
Gdynia Dąbrowa
66.90
12.60
Gdynia Śródmieście
70.80
18.40
PM10
August 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 20.70 37.70 72.80 0
Gdańsk Stogi 16.80 28.10 98.20 0
Gdańsk Nowy Port 14.60 35.50 61.70 0
Gdynia Pogórze 5.40 8.70 64.30 0
Gdańsk Szadółki 15.90 47.70 216.00 0
Sopot 15.30 35.60 145.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 12.70 26.40 133.70 0
Gdynia Dąbrowa 17.70 35.60 213.70 0
Gdynia Śródmieście 18.40 37.10 97.00 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
72.80
37.70
20.70
Gdańsk Stogi
98.20
28.10
16.80
Gdańsk Nowy Port
61.70
35.50
14.60
Gdynia Pogórze
64.30
8.70
5.40
Gdańsk Szadółki
216.00
47.70
15.90
Sopot
145.40
35.60
15.30
Gdańsk Wrzeszcz
133.70
26.40
12.70
Gdynia Dąbrowa
213.70
35.60
17.70
Gdynia Śródmieście
97.00
37.10
18.40
CO
August 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 354.90 556.60 0
Gdynia Pogórze 206.00 417.50 0
Gdańsk Szadółki 264.70 410.00 0
Sopot 220.50 362.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 325.60 441.10 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
556.60
354.90
Gdynia Pogórze
417.50
206.00
Gdańsk Szadółki
410.00
264.70
Sopot
362.90
220.50
Gdańsk Wrzeszcz
441.10
325.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
August 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 62.60 116.10 0
Gdańsk Szadółki 41.70 94.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 55.80 100.50 0
Gdynia Dąbrowa 44.80 84.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
116.10
62.60
Gdańsk Szadółki
94.60
41.70
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
100.50
55.80
Gdynia Dąbrowa
84.20
44.80
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

Project and realisation: zjednoczenie.com