Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Monthly reports

Raport - 2018 January

Show raport for month:
SO2
January 2018
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 5.60 12.60 28.10 0 0
Gdańsk Stogi 5.60 18.70 77.80 0 0
Gdańsk Nowy Port 16.50 67.30 164.50 0 0
Gdynia Pogórze 7.10 13.60 26.20 0 0
Gdańsk Szadółki 1.50 2.30 3.50 0 0
Sopot 3.70 11.80 20.00 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 4.90 16.20 90.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 3.10 7.50 33.70 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
28.10
12.60
5.60
Gdańsk Stogi
77.80
18.70
5.60
Gdańsk Nowy Port
164.50
67.30
16.50
Gdynia Pogórze
26.20
13.60
7.10
Gdańsk Szadółki
3.50
2.30
1.50
Sopot
20.00
11.80
3.70
Gdańsk Wrzeszcz
90.60
16.20
4.90
Gdynia Dąbrowa
33.70
7.50
3.10
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
January 2018
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 21.60 72.80 0
Gdańsk Stogi 18.60 63.90 0
Gdańsk Nowy Port 21.70 68.60 0
Gdynia Pogórze 17.20 74.60 0
Gdańsk Szadółki 16.60 55.00 0
Sopot 18.60 57.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 22.70 63.80 0
Gdynia Dąbrowa 18.70 77.20 0
Gdynia Śródmieście 20.80 66.30 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
72.80
21.60
Gdańsk Stogi
63.90
18.60
Gdańsk Nowy Port
68.60
21.70
Gdynia Pogórze
74.60
17.20
Gdańsk Szadółki
55.00
16.60
Sopot
57.00
18.60
Gdańsk Wrzeszcz
63.80
22.70
Gdynia Dąbrowa
77.20
18.70
Gdynia Śródmieście
66.30
20.80
PM10
January 2018
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 26.20 49.90 131.30 0
Gdańsk Stogi 20.00 35.00 106.10 0
Gdańsk Nowy Port 15.80 25.90 57.80 0
Gdynia Pogórze 13.50 30.50 67.20 0
Gdańsk Szadółki 15.90 32.40 58.30 0
Sopot 18.10 42.80 85.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 21.40 42.80 96.00 0
Gdynia Dąbrowa 16.70 36.20 79.90 0
Gdynia Śródmieście 22.90 52.60 100.80 1
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
131.30
49.90
26.20
Gdańsk Stogi
106.10
35.00
20.00
Gdańsk Nowy Port
57.80
25.90
15.80
Gdynia Pogórze
67.20
30.50
13.50
Gdańsk Szadółki
58.30
32.40
15.90
Sopot
85.40
42.80
18.10
Gdańsk Wrzeszcz
96.00
42.80
21.40
Gdynia Dąbrowa
79.90
36.20
16.70
Gdynia Śródmieście
100.80
52.60
22.90
CO
January 2018
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 485.30 1062.90 0
Gdynia Pogórze 424.90 1519.10 0
Gdańsk Szadółki 392.00 963.40 0
Sopot 449.80 926.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 490.70 962.40 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1062.90
485.30
Gdynia Pogórze
1519.10
424.90
Gdańsk Szadółki
963.40
392.00
Sopot
926.20
449.80
Gdańsk Wrzeszcz
962.40
490.70
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
January 2018
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 35.10 73.50 0
Gdańsk Szadółki 32.20 64.90 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 35.30 74.20 0
Gdynia Dąbrowa 39.60 72.80 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
73.50
35.10
Gdańsk Szadółki
64.90
32.20
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
74.20
35.30
Gdynia Dąbrowa
72.80
39.60
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG