Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Monthly reports

Raport - 2017 November

Show raport for month:
SO2
November 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.20 14.10 44.40 0 0
Gdańsk Stogi 6.30 26.60 136.10 0 0
Gdańsk Nowy Port 10.60 32.00 134.40 0 0
Gdynia Pogórze 3.70 6.50 10.80 0 0
Gdańsk Szadółki 1.20 1.50 4.20 0 0
Sopot 2.00 3.20 12.00 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.00 3.90 7.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.20 3.70 9.20 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
44.40
14.10
6.20
Gdańsk Stogi
136.10
26.60
6.30
Gdańsk Nowy Port
134.40
32.00
10.60
Gdynia Pogórze
10.80
6.50
3.70
Gdańsk Szadółki
4.20
1.50
1.20
Sopot
12.00
3.20
2.00
Gdańsk Wrzeszcz
7.60
3.90
2.00
Gdynia Dąbrowa
9.20
3.70
2.20
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
November 2017
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 19.70 70.00 0
Gdańsk Stogi 19.00 64.00 0
Gdańsk Nowy Port 20.80 67.30 0
Gdynia Pogórze 15.20 49.10 0
Gdańsk Szadółki 14.30 61.00 0
Sopot 16.00 59.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 18.50 67.70 0
Gdynia Dąbrowa 17.50 89.00 0
Gdynia Śródmieście 20.50 119.40 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
70.00
19.70
Gdańsk Stogi
64.00
19.00
Gdańsk Nowy Port
67.30
20.80
Gdynia Pogórze
49.10
15.20
Gdańsk Szadółki
61.00
14.30
Sopot
59.80
16.00
Gdańsk Wrzeszcz
67.70
18.50
Gdynia Dąbrowa
89.00
17.50
Gdynia Śródmieście
119.40
20.50
PM10
November 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 22.10 43.10 139.30 0
Gdańsk Stogi 17.70 31.60 89.30 0
Gdańsk Nowy Port 22.90 60.70 117.80 1
Gdynia Pogórze 7.90 16.70 33.50 0
Gdańsk Szadółki 12.80 22.10 55.40 0
Sopot 14.10 26.30 81.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.60 39.90 113.30 0
Gdynia Dąbrowa 15.30 49.10 219.70 0
Gdynia Śródmieście 21.10 43.00 240.50 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
139.30
43.10
22.10
Gdańsk Stogi
89.30
31.60
17.70
Gdańsk Nowy Port
117.80
60.70
22.90
Gdynia Pogórze
33.50
16.70
7.90
Gdańsk Szadółki
55.40
22.10
12.80
Sopot
81.30
26.30
14.10
Gdańsk Wrzeszcz
113.30
39.90
17.60
Gdynia Dąbrowa
219.70
49.10
15.30
Gdynia Śródmieście
240.50
43.00
21.10
CO
November 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 326.20 715.80 0
Gdynia Pogórze 458.50 845.80 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 328.80 678.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 444.10 1226.60 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
715.80
326.20
Gdynia Pogórze
845.80
458.50
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
678.40
328.80
Gdańsk Wrzeszcz
1226.60
444.10
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
November 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 31.50 66.40 0
Gdańsk Szadółki 30.00 61.50 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz - - -
Gdynia Dąbrowa 35.90 67.50 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
66.40
31.50
Gdańsk Szadółki
61.50
30.00
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
-
-
Gdynia Dąbrowa
67.50
35.90
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG