Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Monthly reports

Raport - 2017 September

Show raport for month:
SO2
September 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.90 10.60 28.60 0 0
Gdańsk Stogi 4.00 12.30 74.00 0 0
Gdańsk Nowy Port 5.90 22.50 99.40 0 0
Gdynia Pogórze 2.40 7.70 16.60 0 0
Gdańsk Szadółki 3.20 3.50 4.60 0 0
Sopot 1.90 4.90 24.10 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 4.00 18.30 56.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.70 4.30 12.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
28.60
10.60
6.90
Gdańsk Stogi
74.00
12.30
4.00
Gdańsk Nowy Port
99.40
22.50
5.90
Gdynia Pogórze
16.60
7.70
2.40
Gdańsk Szadółki
4.60
3.50
3.20
Sopot
24.10
4.90
1.90
Gdańsk Wrzeszcz
56.60
18.30
4.00
Gdynia Dąbrowa
12.10
4.30
1.70
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
September 2017
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 18.10 64.90 0
Gdańsk Stogi 10.60 45.00 0
Gdańsk Nowy Port 13.20 65.80 0
Gdynia Pogórze 12.30 63.90 0
Gdańsk Szadółki 12.40 59.10 0
Sopot 11.30 38.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.40 68.60 0
Gdynia Dąbrowa 14.30 61.00 0
Gdynia Śródmieście 16.80 76.20 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
64.90
18.10
Gdańsk Stogi
45.00
10.60
Gdańsk Nowy Port
65.80
13.20
Gdynia Pogórze
63.90
12.30
Gdańsk Szadółki
59.10
12.40
Sopot
38.90
11.30
Gdańsk Wrzeszcz
68.60
16.40
Gdynia Dąbrowa
61.00
14.30
Gdynia Śródmieście
76.20
16.80
PM10
September 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 22.10 55.50 120.30 1
Gdańsk Stogi 16.80 29.30 95.30 0
Gdańsk Nowy Port 15.40 36.40 193.20 0
Gdynia Pogórze 7.60 18.10 47.80 0
Gdańsk Szadółki 15.20 55.90 156.20 1
Sopot 14.50 28.40 100.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.00 42.70 99.40 0
Gdynia Dąbrowa 15.60 36.70 64.70 0
Gdynia Śródmieście 20.50 50.10 105.20 1
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
120.30
55.50
22.10
Gdańsk Stogi
95.30
29.30
16.80
Gdańsk Nowy Port
193.20
36.40
15.40
Gdynia Pogórze
47.80
18.10
7.60
Gdańsk Szadółki
156.20
55.90
15.20
Sopot
100.70
28.40
14.50
Gdańsk Wrzeszcz
99.40
42.70
17.00
Gdynia Dąbrowa
64.70
36.70
15.60
Gdynia Śródmieście
105.20
50.10
20.50
CO
September 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 345.80 709.40 0
Gdynia Pogórze 251.70 565.90 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 294.60 412.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 378.10 783.30 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
709.40
345.80
Gdynia Pogórze
565.90
251.70
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
412.80
294.60
Gdańsk Wrzeszcz
783.30
378.10
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
September 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 45.90 80.40 0
Gdańsk Szadółki 40.90 74.80 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 45.60 87.60 0
Gdynia Dąbrowa 41.70 78.30 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
80.40
45.90
Gdańsk Szadółki
74.80
40.90
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
87.60
45.60
Gdynia Dąbrowa
78.30
41.70
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG