Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Fundacja ARMAG

Fundacja "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery  Gdańsk-Gdynia-Sopot" założona została przez Gminy Gdańsk, Gdynię , Sopot i Tczew oraz spółkę Nederpol w roku 1993 dla utworzenia sieci monitoringu regionalnego. Monitoring powietrza atmosferycznego oznacza bezpośrednie pomiary powietrza w różnych punktach, wybranych jako reprezentatywne dla jakości powietrza , albo jako "gorące miejsca" wyjątkowo wysokich stężeń substancji zanieczyszczających. Dane z monitoringu wykorzystywane są do :

  • identyfikacji miejsca i przyczyny problemów zanieczyszczenia powietrza,
  • weryfikacji przestrzegania kryteriów jakości powietrza,
  • oszacowania tendencji długoterminowych,
  • procesu modelowania,
  • pomiaru skuteczności zaleceń wynikających z kontroli.


Fundacja "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery 
Gdańsk-Gdynia-Sopot"

ul. Brzozowa 15 A 80-243  Gdańsk
tel. 58 3014884, tel. 58  3012484 , fax .58 3014884 (33)
NIP 583-25-13-652 REGON 190302736  KRS 0000108420
konto: BRE S.A. O/Gdańsk 86 1140 1065 0000 2638 8600 1001

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG