Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Projekty unijne

Projekt MAAT (Monitoring Atmosfery Aglomeracji Trójmiejskiej )

 

4 września 2019 r. w siedzibie Fundacji ARMAAG   marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski oraz Prezes Zarządu Fundacji ARMAAG Piotr Stepnowski oraz wiceprezes Mirosława Schmidt podpisali  umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pt: " Rozbudowa monitoringu atmosfery  w aglomeracji  trójmiejskiej "  na kwotę  1232 803,32  zł. Celem projektu jest rozbudowa istniejącego systemu  monitoringu w aglomeracji trójmiejskiej.  Efektem realizacji projektu będzie budowa nowej stacji komunikacyjnej w Gdańsku i tła miejskiego Sopocie  oraz rozbudowane zostaną  cztery istniejące stacje o pomiary równoczesne pyłu  drobnego  PM2,5  i pyłu PM10. W ramach systemu  powstanie zintegrowany  publikacji o jakości powietrza obejmujący nowo powstałe stacje w ramach projektu jaki i już istniejące publikowane na portalu https://airpomerania.pl/ . Rozbudowana sieć pozwoli monitorować  jakość powietrza w trybie-on-line oraz informować na bieżąco mieszkańców na większym obszarze  aglomeracji  trójmiejskiej.  Szczególnie istotne będzie monitorowanie jednoczesne pyłu  drobnego  PM2,5  i PM10 w 5 lokalizacjach  i powstanie pierwszej stacji komunikacyjnej w województwie pomorskim. Dzięki  rozbudowie  wzrośnie  liczba stacji mierzących pył PM2,5 z 2 na 9 stacji  (7 stacji automatycznych i 2 poborniki manualne) w aglomeracji  mierzących  pył drobny. Liczne raporty  WHO i badania wskazują na znaczący wpływ  pyłu zawieszonego, w tym zwłaszcza  pyłu drobnego na zdrowie ludzi, dlatego tak istotne jest objęcie montrorngiem jak największego obszaru i na bieżąco informowanie mieszkańców o jakości powietrza.

Projekt CITEAIR II

Projekt CITEAIR II jest kontynuacją rozpoczętego w 2004 roku projektu CITEAIR (Common Information to European Air), czyli powszechna informacja o jakości powietrza w miastach europejskich). Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu INTERREG IV C. W wyniku dobrej współpracy z liderem (AIRPARIF) od dnia 1.01.2010, oprócz dostarczania danych z pomiarów, Fundacja ARMAAG została oficjalnym partnerem i czynnie uczestniczy w tworzeniu i realizacji zadań projektu. W ramach projektu powstała strona internetowa http://www.airqualitynow.eu, która jest doskonałą platformą do porównań jakości powietrza, dla około 50 miast Europy w tym samym czasie. Porównanie odbywa się na podstawie indeksu jakości powietrza wyliczanego wspólnym algorytmem tzw. Common Air Quality Index (CAQI). Na stronie ponadto znajdują się informacje na temat miast uczestniczących w projekcie, definicje podstawowych zanieczyszczeń oraz prognozy stężeń dla pyłu PM10, ozonu i NO2.

Projekt AIRPOMERANIA

Celem projektu jest budowa  regionalnego systemu zarządzania  informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach działania 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Pomorskiego. Zaprszamy na stronę  projektu AIRPOMERANIA http://airpomerania.pl/.

 

Projekt CITEAIR

http://citeair.rec.org - Projekt CITEAIR (Common Information to European Air czyli powszechna informacja o jakości powietrza )- projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu INTERREG III C. Projekt rozpoczął się w marcu w 2004 roku. Uczestniczy w nim kilkanaście miast europejskich. W ramach projektu powstała strona internetowa http://www.airqualitynow.eu na której prezentowany jest indeks wyliczany wspólnym algorytmem tzw. Common Air Quality Index (CAQI) dla wszystkich miast uczestniczących w projekcie, ponadto informacje na temat miast uczestniczących w projekcie.

Projekt Ozoneweb

http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map - Projekt Ozoneweb - celem projektu jest dostarczanie informacji o ozonie troposferycznym (przyziemnym) uaktualnianych co godzinę,  jak również udostępnienie podstawowych informacji o poszczególnych zanieczyszczeniach powietrza. Projekt ten jest częścią strategii EEA ( Europejska Agencja Ochrony Środowiska ) na lata 2004-2008, która przewiduje, że EEA udostępni "portal internetowy o szerokim zasięgu geograficznym zawierający regionalne i wybrane lokalne informacje." Projekt wspierany jest przez Komisję Europejską jak również przez 18 krajów, które już dostarczają danych o ozonie prawie w czasie rzeczywistym. Fundacja  ARMAAG wysyła dane dotczące ozonu z czterech stacji pomiarowych AM4 Gdynia Pogórze, AM5 Gdańsk Szadółłki, AM8 Gdańsk Wrzeszcz oraz AM9 Gdynia Redłowo onaczonych kolejno kodami PL0048A,PL0049A , PL0052A, PL0053A.

 

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG