Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Zadania 2015

Umowy o dotację celową popisane przez Fundację ARMAAG  w 2015 roku:

1)  Umowa z miastem Sopot nr  IOŚ.4.2015.271.VII   zawarta 16 stycznia 2015 na realizację zadania :" Prowadzenie monitoringu  powietrza na podstawie wyników stacji ARMAAG nr 6 zlokalizowanej na terenie Gminy  Miasta Sopot ".

2) Umowa z miastem Tczew nr 49/01/15 zawarta 23 stycznia 2015: "Prowadzenie w 2015 r. monitoringu atmosfery na terenie  Tczewa  w automatycznej stacji pomiarowej , zgodnie z wymganiami  Państwowego  Monitoringu Środowiska ".

3) Umowa z miastem Gdańsk nr RWB-W/566/WŚ/8/U-W.BIEŻ/2015  zawarta 3  lutego 2015 na relizację zadania : " Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza  atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska ( w tym w szczególności  badanie stężenia takich zanieczyszczeń  jak:dwutlenek siarki,  tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon , benzen), przygotowanie i upowszechnianie w różnych formach informacji o stanie powietrza atmosferycznego , zarządzanie  informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z monitoringu".

4) Umowa  z miastem Gdynia  nr KB/95/RO/W/2015 zawarta  10  lutego 2015 roku  na realizację zadania: "Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery w stacjach zlokalizowanych na terenie Gdynii w 2015 roku  zgodnie z wymaganiami Państwowego  Monitoringu  Środowiska".

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG