W naszym nowym serwisie udostępniamy informację o  stanie powietrza atmosferycznego w Aglomeracji Gdańskiej pozyskaną w czasie rzeczywistym z sieci pomiarów automatycznych.

Wyniki pomiarów odnoszone są do wymaganych czasów uśredniania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 227, poz.1485) w sprawie sposobu
i częstotliwości  aktualizacji informacji o środowisku.
Korzystając z naszych pomiarów prosimy pamiętać, że do oceny jakości powietrza uprawniony jest Pomorski Inspektor Ochrony Środowiska.

Fundacja  ARMAAG  realizuje projekt finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku pt: '' Edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych przy pomocy spotów reklamowych" (nr umowy WFOŚ/D/357/236/2017) ".

więcej »
25.04.2018 12:00 dobry stan powietrza dobry zobacz więcej »
Prognoza z dnia: 25.04.2018
temp. średnia: 4.4 oC
temp. min: 2.5 oC
temp. max: 9.0 oC

ciśnienie: 1007 hPa
Prognoza z dnia: 25.04.2018
prędkość: 6 m/s
kierunek: W
Prognoza z dnia: 25.04.2018
wilgotność: 99 %

opady
natężenie: 0.099 mm/h
wysokość dla 36h: 2.4 mm

zdrowe-praktyki
Komunikat o stanie zanieczyszczeń powietrza Raporty miesięczne

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com