Raporty miesięczne

Raport - 2017 Maj

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Maj 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 10.10 13.30 29.10 0 0
Gdańsk Stogi 2.40 3.50 10.00 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.80 4.40 9.40 0 0
Gdynia Pogórze 3.70 5.50 27.80 0 0
Gdańsk Szadółki 4.40 6.40 10.10 0 0
Sopot 1.20 3.00 6.40 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.30 4.00 20.50 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.50 3.10 15.80 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
29.10
13.30
10.10
Gdańsk Stogi
10.00
3.50
2.40
Gdańsk Nowy Port
9.40
4.40
2.80
Gdynia Pogórze
27.80
5.50
3.70
Gdańsk Szadółki
10.10
6.40
4.40
Sopot
6.40
3.00
1.20
Gdańsk Wrzeszcz
20.50
4.00
2.30
Gdynia Dąbrowa
15.80
3.10
1.50
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Maj 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 16.70 69.00 0
Gdańsk Stogi 11.50 53.50 0
Gdańsk Nowy Port 13.20 72.90 0
Gdynia Pogórze 9.70 62.00 0
Gdańsk Szadółki 15.60 66.50 0
Sopot 10.60 66.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 13.40 69.10 0
Gdynia Dąbrowa 10.80 83.40 0
Gdynia Śródmieście 21.70 87.70 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
69.00
16.70
Gdańsk Stogi
53.50
11.50
Gdańsk Nowy Port
72.90
13.20
Gdynia Pogórze
62.00
9.70
Gdańsk Szadółki
66.50
15.60
Sopot
66.80
10.60
Gdańsk Wrzeszcz
69.10
13.40
Gdynia Dąbrowa
83.40
10.80
Gdynia Śródmieście
87.70
21.70
PM10
Maj 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 24.80 44.40 94.90 0
Gdańsk Stogi 21.90 66.50 254.40 1
Gdańsk Nowy Port 15.60 47.30 140.70 0
Gdynia Pogórze 13.90 29.40 67.40 0
Gdańsk Szadółki 20.80 47.30 162.00 0
Sopot 14.40 27.90 98.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.70 36.30 115.50 0
Gdynia Dąbrowa 14.70 26.90 62.20 0
Gdynia Śródmieście 23.60 36.50 151.50 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
94.90
44.40
24.80
Gdańsk Stogi
254.40
66.50
21.90
Gdańsk Nowy Port
140.70
47.30
15.60
Gdynia Pogórze
67.40
29.40
13.90
Gdańsk Szadółki
162.00
47.30
20.80
Sopot
98.80
27.90
14.40
Gdańsk Wrzeszcz
115.50
36.30
16.70
Gdynia Dąbrowa
62.20
26.90
14.70
Gdynia Śródmieście
151.50
36.50
23.60
CO
Maj 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 375.80 671.10 0
Gdynia Pogórze 285.80 595.30 0
Gdańsk Szadółki 256.50 553.70 0
Sopot 297.20 599.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 364.70 774.80 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
671.10
375.80
Gdynia Pogórze
595.30
285.80
Gdańsk Szadółki
553.70
256.50
Sopot
599.40
297.20
Gdańsk Wrzeszcz
774.80
364.70
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Maj 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 79.20 119.80 0
Gdańsk Szadółki 64.10 110.70 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 73.30 123.40 2
Gdynia Dąbrowa 72.60 125.70 2
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
119.80
79.20
Gdańsk Szadółki
110.70
64.10
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
123.40
73.30
Gdynia Dąbrowa
125.70
72.60
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com