Raporty miesięczne

Raport - 2017 Wrzesień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Wrzesień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.90 10.60 28.60 0 0
Gdańsk Stogi 4.00 12.30 74.00 0 0
Gdańsk Nowy Port 5.90 22.50 99.40 0 0
Gdynia Pogórze 2.40 7.70 16.60 0 0
Gdańsk Szadółki 3.20 3.50 4.60 0 0
Sopot 1.90 4.90 24.10 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 4.00 18.30 56.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.70 4.30 12.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
28.60
10.60
6.90
Gdańsk Stogi
74.00
12.30
4.00
Gdańsk Nowy Port
99.40
22.50
5.90
Gdynia Pogórze
16.60
7.70
2.40
Gdańsk Szadółki
4.60
3.50
3.20
Sopot
24.10
4.90
1.90
Gdańsk Wrzeszcz
56.60
18.30
4.00
Gdynia Dąbrowa
12.10
4.30
1.70
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Wrzesień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 18.10 64.90 0
Gdańsk Stogi 10.60 45.00 0
Gdańsk Nowy Port 13.20 65.80 0
Gdynia Pogórze 12.30 63.90 0
Gdańsk Szadółki 12.40 59.10 0
Sopot 11.30 38.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.40 68.60 0
Gdynia Dąbrowa 14.30 61.00 0
Gdynia Śródmieście 16.80 76.20 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
64.90
18.10
Gdańsk Stogi
45.00
10.60
Gdańsk Nowy Port
65.80
13.20
Gdynia Pogórze
63.90
12.30
Gdańsk Szadółki
59.10
12.40
Sopot
38.90
11.30
Gdańsk Wrzeszcz
68.60
16.40
Gdynia Dąbrowa
61.00
14.30
Gdynia Śródmieście
76.20
16.80
PM10
Wrzesień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 22.10 55.50 120.30 1
Gdańsk Stogi 16.80 29.30 95.30 0
Gdańsk Nowy Port 15.40 36.40 193.20 0
Gdynia Pogórze 7.60 18.10 47.80 0
Gdańsk Szadółki 15.20 55.90 156.20 1
Sopot 14.50 28.40 100.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.00 42.70 99.40 0
Gdynia Dąbrowa 15.60 36.70 64.70 0
Gdynia Śródmieście 20.50 50.10 105.20 1
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
120.30
55.50
22.10
Gdańsk Stogi
95.30
29.30
16.80
Gdańsk Nowy Port
193.20
36.40
15.40
Gdynia Pogórze
47.80
18.10
7.60
Gdańsk Szadółki
156.20
55.90
15.20
Sopot
100.70
28.40
14.50
Gdańsk Wrzeszcz
99.40
42.70
17.00
Gdynia Dąbrowa
64.70
36.70
15.60
Gdynia Śródmieście
105.20
50.10
20.50
CO
Wrzesień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 345.80 709.40 0
Gdynia Pogórze 251.70 565.90 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 294.60 412.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 378.10 783.30 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
709.40
345.80
Gdynia Pogórze
565.90
251.70
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
412.80
294.60
Gdańsk Wrzeszcz
783.30
378.10
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Wrzesień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 45.90 80.40 0
Gdańsk Szadółki 40.90 74.80 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 45.60 87.60 0
Gdynia Dąbrowa 41.70 78.30 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
80.40
45.90
Gdańsk Szadółki
74.80
40.90
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
87.60
45.60
Gdynia Dąbrowa
78.30
41.70
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com