Raporty miesięczne

Raport - 2017 Grudzień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Grudzień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.00 10.40 15.40 0 0
Gdańsk Stogi 7.80 29.30 131.90 0 0
Gdańsk Nowy Port 11.20 43.80 170.00 0 0
Gdynia Pogórze 4.60 8.50 17.10 0 0
Gdańsk Szadółki 1.30 1.80 2.50 0 0
Sopot 2.60 4.10 17.40 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.40 6.70 14.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.50 4.20 6.70 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
15.40
10.40
6.00
Gdańsk Stogi
131.90
29.30
7.80
Gdańsk Nowy Port
170.00
43.80
11.20
Gdynia Pogórze
17.10
8.50
4.60
Gdańsk Szadółki
2.50
1.80
1.30
Sopot
17.40
4.10
2.60
Gdańsk Wrzeszcz
14.60
6.70
3.40
Gdynia Dąbrowa
6.70
4.20
2.50
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Grudzień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 19.60 92.20 0
Gdańsk Stogi 19.40 63.30 0
Gdańsk Nowy Port 17.70 68.00 0
Gdynia Pogórze 13.30 36.80 0
Gdańsk Szadółki 14.10 52.80 0
Sopot 15.80 58.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 19.60 73.10 0
Gdynia Dąbrowa 17.20 95.20 0
Gdynia Śródmieście 19.60 95.80 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
92.20
19.60
Gdańsk Stogi
63.30
19.40
Gdańsk Nowy Port
68.00
17.70
Gdynia Pogórze
36.80
13.30
Gdańsk Szadółki
52.80
14.10
Sopot
58.30
15.80
Gdańsk Wrzeszcz
73.10
19.60
Gdynia Dąbrowa
95.20
17.20
Gdynia Śródmieście
95.80
19.60
PM10
Grudzień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 20.50 55.70 141.20 2
Gdańsk Stogi 17.00 42.70 109.60 0
Gdańsk Nowy Port 12.20 32.20 69.60 0
Gdynia Pogórze 8.60 14.60 54.70 0
Gdańsk Szadółki 12.10 29.90 52.80 0
Sopot 13.10 31.50 65.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.10 49.00 132.40 0
Gdynia Dąbrowa 12.70 41.90 95.50 0
Gdynia Śródmieście 18.20 59.70 182.80 2
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
141.20
55.70
20.50
Gdańsk Stogi
109.60
42.70
17.00
Gdańsk Nowy Port
69.60
32.20
12.20
Gdynia Pogórze
54.70
14.60
8.60
Gdańsk Szadółki
52.80
29.90
12.10
Sopot
65.40
31.50
13.10
Gdańsk Wrzeszcz
132.40
49.00
16.10
Gdynia Dąbrowa
95.50
41.90
12.70
Gdynia Śródmieście
182.80
59.70
18.20
CO
Grudzień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 394.50 1090.30 0
Gdynia Pogórze 416.60 849.90 0
Gdańsk Szadółki 345.70 753.10 0
Sopot 364.00 814.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 451.00 1334.10 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1090.30
394.50
Gdynia Pogórze
849.90
416.60
Gdańsk Szadółki
753.10
345.70
Sopot
814.90
364.00
Gdańsk Wrzeszcz
1334.10
451.00
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Grudzień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 31.70 62.60 0
Gdańsk Szadółki 31.30 56.10 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 35.70 63.60 0
Gdynia Dąbrowa 39.80 66.60 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
62.60
31.70
Gdańsk Szadółki
56.10
31.30
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
63.60
35.70
Gdynia Dąbrowa
66.60
39.80
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com