Raporty miesięczne

Raport - 2017 Lipiec

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Lipiec 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 11.10 21.70 58.40 0 0
Gdańsk Stogi 5.80 15.10 153.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 4.10 14.30 114.60 0 0
Gdynia Pogórze 1.10 2.20 9.10 0 0
Gdańsk Szadółki 4.00 4.90 9.20 0 0
Sopot 1.70 3.40 31.90 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.30 11.00 105.10 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.60 3.60 9.60 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
58.40
21.70
11.10
Gdańsk Stogi
153.40
15.10
5.80
Gdańsk Nowy Port
114.60
14.30
4.10
Gdynia Pogórze
9.10
2.20
1.10
Gdańsk Szadółki
9.20
4.90
4.00
Sopot
31.90
3.40
1.70
Gdańsk Wrzeszcz
105.10
11.00
3.30
Gdynia Dąbrowa
9.60
3.60
1.60
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Lipiec 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 14.40 59.60 0
Gdańsk Stogi 10.30 44.70 0
Gdańsk Nowy Port 9.40 41.70 0
Gdynia Pogórze 6.90 45.20 0
Gdańsk Szadółki 11.20 59.00 0
Sopot 7.10 36.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 11.80 50.60 0
Gdynia Dąbrowa 12.30 64.20 0
Gdynia Śródmieście 12.70 62.80 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
59.60
14.40
Gdańsk Stogi
44.70
10.30
Gdańsk Nowy Port
41.70
9.40
Gdynia Pogórze
45.20
6.90
Gdańsk Szadółki
59.00
11.20
Sopot
36.10
7.10
Gdańsk Wrzeszcz
50.60
11.80
Gdynia Dąbrowa
64.20
12.30
Gdynia Śródmieście
62.80
12.70
PM10
Lipiec 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 16.70 26.90 70.10 0
Gdańsk Stogi 13.70 25.50 81.20 0
Gdańsk Nowy Port 10.40 18.50 66.70 0
Gdynia Pogórze 4.40 6.40 17.10 0
Gdańsk Szadółki 14.10 45.90 137.50 0
Sopot 12.80 23.90 107.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 12.70 26.40 133.70 0
Gdynia Dąbrowa 11.30 18.00 42.70 0
Gdynia Śródmieście 14.70 19.70 52.50 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
70.10
26.90
16.70
Gdańsk Stogi
81.20
25.50
13.70
Gdańsk Nowy Port
66.70
18.50
10.40
Gdynia Pogórze
17.10
6.40
4.40
Gdańsk Szadółki
137.50
45.90
14.10
Sopot
107.00
23.90
12.80
Gdańsk Wrzeszcz
133.70
26.40
12.70
Gdynia Dąbrowa
42.70
18.00
11.30
Gdynia Śródmieście
52.50
19.70
14.70
CO
Lipiec 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 291.30 519.90 0
Gdynia Pogórze 235.40 365.20 0
Gdańsk Szadółki 269.60 361.10 0
Sopot 179.40 283.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 325.50 441.10 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
519.90
291.30
Gdynia Pogórze
365.20
235.40
Gdańsk Szadółki
361.10
269.60
Sopot
283.40
179.40
Gdańsk Wrzeszcz
441.10
325.50
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Lipiec 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 61.10 92.50 0
Gdańsk Szadółki 47.20 81.80 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 55.80 100.50 0
Gdynia Dąbrowa 45.30 85.10 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
92.50
61.10
Gdańsk Szadółki
81.80
47.20
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
100.50
55.80
Gdynia Dąbrowa
85.10
45.30
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com