Prace dodatkowe

 DODATKOWE PRACE WYKONANE PRZEZ  FUNDACJĘ  ARMAG:

2023

1)  GMINA MIASTA PŁOCKA - pomiary stężeń pyłu PM10 w Płocku.

2)  RUMIA INVEST PARK - analiza  wieloletnia  stanu jakości powietrza w Rumi

3) PORT CZYSTEJ ENERGII Sp. z o.o.- udostępn.terenu stacji monitor.ARMAG do pomiarów dioksyn.

 

2022

1)  GMINA MIASTA PŁOCKA - pomiary stężeń pyłu PM10 w Płocku.

2) GMINA MIASTA WEJHEROWO - pomiary pyłu w Wejherowie za pomocą mierników

3) Gmina Miejska Rumia – wykonanie  cyklu pomiarów stężeń  pyłu PM10 oraz benzo(a)piren w okresie 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

4) PORT CZYSTEJ ENERGII Sp. z o.o. -udostępn.terenu stacji monitor.ARMAG (AM5 i AM8) do pomiarów dioksyn w okresie

5) WiRan sp. z o.o.- umożliw.dostępu do miejsca instalacji ref.urządz.pom.pyłu zaw.PM2,5 i PM10 oraz opcjon .gazów.

 

2021

1)  GMINA MIASTA PŁOCKA - pomiary stężeń pyłu PM10 w Płocku.

2) GMINA MIASTA WEJHEROWO - pomiary pyłu w Wejherowie za pomocą mierników

3) Gmina Miejska Rumia – wykonanie  cyklu pomiarów stężeń  pyłu PM10 oraz benzo(a)piren w okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

4) PORT CZYSTEJ ENERGII Sp. z o.o. -udostępn.terenu stacji monitor.ARMAG (AM5 i AM8) do pomiarów dioksyn.

5) WiRan sp. z o.o.- umożliw.dostępu do miejsca instalacji ref.urządz.pom.pyłu zaw.PM2,5 i PM10 oraz opcjon .gazów.

 

2020

1)  GMINA MIASTA PŁOCKA - pomiary stężeń pyłu PM10 w Płocku.

2) GMINA MIASTA WEJHEROWO - pomiary pyłu w Wejherowie za pomocą mierników

3) Gmina Miejska Rumia – wykonanie  cyklu pomiarów stężeń  pyłu PM10 oraz benzo(a)piren w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

4) BSP EKOMETRIA sp. z o.o. -ocena ekspercka pomiarów w Starogardzie Gd.

5) PORT CZYSTEJ ENERGII Sp. z o.o. -udostępn.terenu stacji monitor.ARMAG (AM5 i AM8) do pomiarów dioksyn.

 

2019

1) Gmina Miejska Słupsk - baza niskiej emsji .

2)  GMINA MIASTA PŁOCKA - pomiary stężeń pyłu PM10 w Płocku.

3) GMINA MIASTA WEJHEROWO - pomiary pyłu w Wejherowie za pomocą mierników

4) Gmina Miejska Rumia – wykonanie  cyklu pomiarów stężeń  pyłu PM10 oraz benzo(a)piren w okresie 01.01.0219 r. do 31.12.2019r.

5) PORT CZYSTEJ ENERGII Sp. z o.o. -udostępn.terenu stacji monitor.ARMAG (AM5 i AM8) do pomiarów dioksyn.

 

 2018

1)  Gmina Miejska Rumia – wykonanie  cyklu pomiarów stężeń  pyłu PM10 oraz benzo(a)piren w okresie 01.01.0218 r. do 04..07.2018r.

2)  EXCENTO sp. z  o. o - udostępnienie stacji pomiarowej do projektu e-Pionier.

3)  BSP EKOMETRIA sp. z o.o. - wykonanie badań powietrza dla miasta Ustka  w 2018 roku.

4)  GMINA MIASTA PŁOCKA- weryfikacja PONE.

5)  IPIŚ PAN ZABRZE- wykonanie  cyklu pomiarów stężeń  substancji wraz z raportem.

6) TEATBIT  Sp. zo.o - Budowa Testowego  Systemu Wskaźnikowego Pomiaru Pyłu PM10 na terenie Gminy Gdynia.

 

2017

1)  Gmina Miejska Rumia – wykonanie  cyklu pomiarów stężeń  pyłu PM10 oraz benzo(a)piren w okresie 01.01.0217 do 31.07.2017.

2)  FINNISH METEOROLOGICAL INSTITUTE  - pomiary porównawcze jakości powietrza na stacji AM8 w Gdańsku.

3)  BSP EKOMETRIA sp. z o.o. - wykonanie badań powietrza dla miasta Ustka  w 2017 roku.

 2016

1)       Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. - wykonanie analizy pt: „Analiza wpływu budowy Centrum Koga na jakość powietrza na podstawie analizy przekroczeń PM10 na stacji AM2 Gdańsk Stogi  w okresie 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 rok na tle pozostałych stacji pomiarowych  w Gdańsku” .

2)      Hossa - wykonanie analizy pt: „ Analiza wpływu emisji ze wszystkich źródeł na terenach os. WICZLINO –OGRÓD w Gdyni na stan powietrza ” . 

3)       Gmina Miejska Rumia – wykonanie  cyklu pomiarów stężeń  pyłu PM10 oraz benzo(a)piren w okresie 01.01.0216 do 20.04.2016 r.

4)      Administracja Budynków Komunalnych w Rumi – przygotowanie dla  8 wspólnot mieszkaniowych wniosków do WFOŚiGW  do programu KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji.

5)      Urząd Miasta  Gdańsk – przygotowanie kampanii informacyjno –edukacyjnej pt: „ Przeprowadzenie kampanii informacyjno -edukacyjnej  dotyczącej niskiej emisji w ramach projektu KAWKA dla Pomorza –ograniczenie niskiej  emisji ” .

6)      Sąd Okręgowy w Gdańsku – przygotowanie danych do opinii biegłego.

7)      Gmina Miejska Rumia – wykonanie  cyklu pomiarów stężeń  pyłu PM10 oraz benzo(a)piren w okresie 21.04.0216 do 20.10.2016 r.

8)      Instytut Geofizyki PAN -przygotowanie zestawienia danych pomiarowych za 2015 rok.

 

2015

1)      Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. - wykonanie analizy pt: „ Analiza stężeń w powietrzu atmosferycznym substancji emitowanych przez pojazdy i maszyny budowlane w rejonie stacji pomiarowej AM2 w Gdańsku przy ulicy Kaczeńce ". 

2)      Gmina Miejska Rumia - przygotowanie bazy danych źródeł  niskiej emisji dla obszaru Rumi.

3)       nstytut Geofizyki PAN -przygotowanie zestawienia danych pomiarowych za lata 2012-2014.

4)       Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników RDOŚ  na  temat emisji i  imisji  zanieczyszczeń do  powietrza oraz systemów GIS.

5)       Gmina Miejska Rumiawykonanie  cyklu pomiarów stężeń  pyłu PM10 oraz benzo(a)piren w okresie 21.10.2015 do 31.12.2016 r.

6)       Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  - wykonanie analizy pt: „ Projekt programu ochrony powietrza   dla strefy pomorskiej na lata  2015-2020 z perspektywą na lata następne  określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 ".

7)       Stowarzyszenie „ Gdański Obszar Metropolitalny  " usługi eksperckie w zakresie dokumentu  pn:  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego".

 2014

1)      Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A – przeprowadzenie akcji edukacyjnej pt:” NIEBIESKI ATMOLUDEK Zmieniaj nawyki, nie klimat!! w szkole podstawowej w Starogardzie Gdańskim ” .

2)      Gmina Miejska Rumia -  przygotowanie bazy danych źródeł  niskiej emisji dla obszaru Rumi.

3)      Administracja Budynków Komunalnych w Rumi – przygotowanie dla  14 wspólnot mieszkaniowych wniosków do WFOŚiGW  do programu  KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji.

4)       Gmina Miejska Tczew – wykonanie analizy pt: „ Analiza podejmowanych działań przez Gminę Miejską Tczew, jednostki samorządowe, przedsiębiorców i mieszkańców miasta wraz z oceną ich wpływu na poprawę jakości powietrza na terenie miasta Tczew  w okresie ostatnich 10 lat ".

5)      EDF Polska S.A – przygotowanie akcji edukacyjnej  w postaci pikniku rodzinnego  w ramach kampanii informacyjno -edukacyjnej  pt:  CZYSTE POWIETRZE dla GDAŃSKA”.

 

2013

1)     ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.o  - wykonanie analizy pt: „ Analiza oddziaływania związków odorotwórczych emitowanych z kwatery 800/2 przy użyciu modelowania matematycznego  ( program CALMET/CALPUFF) " .

2)     Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT - wykonanie analizy pt: Raport oddziaływania na środowisko-część meteorologiczna i ochrona atmosfery.

3)      EDF WYBRZEŻE – włączenie informacji  na stronę www.armaag.gda.pl o pomiarachSystem monitoringu Zapylenia Powietrza AMIZ-SYS  w Gdańsku Nowym Porcie i Rewie EDF Wybrzeże.

4)      Firma Usługowa INFO-EKO - wykonanie analizy pt:„Wniosek o wydanie pozwolenia  na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji spalania odpadów w Chojnicach”.  

 

 

 

 

 

 

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com