Na skróty
Fundacja ARMAG: Sprawozdania
Sprawozdania

       

 

Poniżej  znajdują się  infomracje wraz sprawozdaniem z wykonania umowy

nr WFOŚ/D/357/5427/2023

 nr WFOŚ/D/357/9491/2021

       

 

Poniżej  znajdują się  infomracje wraz sprawozdaniem z wykonania umowy

nr WFOŚ/D/357/6092/2021

 

 

 

Poniżej  znajdują się  infomracje wraz sprawozdaniem z wykonania umowy

nr WFOŚ/D/357/6092/2021

 

 

Poniżej  znajdują się  infomracje wraz sprawozdaniem z wykonania umowy

nr WFOŚ/D/357/3478/2019

 

 

 

 

Poniżej  znajdują się  infomracje wraz sprawozdaniem z wykonania umowy

nr WFOŚ/D/357/5838/2020

 

Poniżej  znajduje się sprawozdanie z wykonania umowy nr WFOŚ/D/357/746/2019

Rekomendowane pomiary jakości powietrza w aglomeracji gdańskiej oraz informacja, promocja i działania eksperckie w  zakresie poszerzania bazy wiedzy o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie.

 

Poniżej  znajduje się sprawozdanie z wykonania umowy nr WFOŚ/D/23/2018:

" Pomiary i informacja o jakośći  powietrza w aglomeracji  trójmiejskiej 
w roku 2018/2019".

 

Poniżej  znajduje się sprawozdanie z wykonania umowy nr WFOŚ/P/85/2017

" Instalacja kontenera pomiarowego AM4  wraz z przeniesieniem, wyposażenia i instalacji  elektrycznej i systemu zbierania  danych. Zabezpieczenie wyposażenia stacji pomiarowych   ARMAAG przed wpływem  warunków atmosferycznych."

Sprawozadnie  z wykonania umowy  nr WFOŚ/P/85/2017

 

Poniżej  znajduje się sprawozdanie z wykonania umowy nr WFOŚ/D/357/50/2017

„Modernizacja stacji monitoringu atmosfery aglomeracji gdańskiej
będących częścią Państwowego Monitoringu Środowiska”

Sprawozdanie z wykonania umowy nr WFOŚ/D/357/50/2017

 

Poniżej  znajduje się sprawozdanie z wykonania umowy nr WFOŚ/D/357/236/2017
pt: "Edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych przy pomocy spotów reklamowych".

Sprawozdanie umowa nr WFOŚ/D/357/236/2017

 

Poniżej znajduje się Sprawozdanie z wykonania umowy nr  WFOŚ/PD/35/2015

pt: Wspomaganie regionalnego systemu monitoringu atmosfery na lata 2015-2017

Sprawozdanie umowa nr  WFOŚ/PD/35/2015.pdf

Oświedczenie efekt.pdf

 

 Poniżej znajduje się Sprawozdanie z wykonania umowy nr  WFOŚ/D/357/257/2016
z realizacji zadania pn. „Zakup i zainstalowanie oprogramowania DAC System Enviro4.1MS  celem integracji z krajowym systemem przekazywania jednogodzinnych wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza”.

Sprawozdanie   umowa nr WFOŚ/D/357/257/2016

                                                                       

 Poniżej znajduje się Sprawozdanie z wykonania umowy nr  WFOŚ/P/34/2014
z realizacji zadania pn. „Wspomaganie regionalnego systemu monitoringu atmosfery ARMAAG/AIRPOMERANIA 2014-2015”.

Sprawozdanie umowa nr WFOŚ/P/34/2014

Oświadczenie_efekt.pdf

 

Poniżej znajduje się Sprawozdanie z wykonania umowy nr WFOŚ/D/357/166/2015
z realizacji zadania pn. „Edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych ”.

Sprawozdanie umowa nr WFOŚ/D/357/166/2015

 

Poniżej znajduje się sprawozdanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za 2013-2015 rok (Umowa WFOŚ/D/357/254/2013) zadania pt: "Wdrożenie wymagań wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy":

Sprawozdanie 2013-2015

 

Poniżej znajduje się sprawozdanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za 2014 rok (Umowa WFOŚ/D/357/53/2014) zadania pt: "Niebieski Atmoludek - czyste powietrze dla każdego":

Sprawozdanie edukacja 2014

Poniżej znajduje się sprawozdanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za 2013 rok (Umowa WFOŚ/D/357/54/2013) :

Sprawozdanie 2013

Poniżej znajdu się sprawozdanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za 2011-2012 rok (UMOWA WFOŚ-357/315/2011) :

Sprawozdanie WFOŚiGW 2011-2012

Poniżej znajduje się sprawozdanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za 2012 rok (UMOWA WFOŚ /D/ 357/1372012) :

Sprawozdanie WFOŚiGW 2012

Poniżej znajduje się sprawozdanie wraz z załącznikiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za 2010 rok :

Sprawozadanie WFOŚiGW

Załącznik sprawozadanie WFOŚ 

 

 

 

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com