Raporty miesięczne

Raport - 2024 Kwiecień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Kwiecień 2024
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.10 8.50 29.20 0 0
Gdańsk Stogi 3.50 4.60 14.00 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.40 7.50 22.80 0 0
Gdynia Pogórze 3.40 8.30 42.90 0 0
Gdańsk Lawendowe W. 3.50 6.90 22.50 0 0
Sopot 3.50 5.70 13.20 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 2.90 4.00 6.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.90 5.30 13.10 0 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
29.20
8.50
3.10
Gdańsk Stogi
14.00
4.60
3.50
Gdańsk Nowy Port
22.80
7.50
3.40
Gdynia Pogórze
42.90
8.30
3.40
Gdańsk Lawendowe W.
22.50
6.90
3.50
Sopot
13.20
5.70
3.50
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
6.90
4.00
2.90
Gdynia Dąbrowa
13.10
5.30
2.90
NO2
Kwiecień 2024
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 17.70 75.10 0
Gdańsk Stogi 16.90 76.20 0
Gdańsk Nowy Port 15.50 85.20 0
Gdynia Pogórze 12.00 90.80 0
Gdańsk Lawendowe W. 15.30 104.90 0
Sopot 12.50 54.10 0
Gdańsk Matarnia 30.50 98.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.10 85.70 0
Gdynia Dąbrowa 18.00 113.50 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
75.10
17.70
Gdańsk Stogi
76.20
16.90
Gdańsk Nowy Port
85.20
15.50
Gdynia Pogórze
90.80
12.00
Gdańsk Lawendowe W.
104.90
15.30
Sopot
54.10
12.50
Gdańsk Matarnia
98.80
30.50
Gdańsk Wrzeszcz
85.70
14.10
Gdynia Dąbrowa
113.50
18.00
PM10
Kwiecień 2024
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 21.10 60.80 87.40 1
Gdańsk Stogi 17.20 36.30 100.40 0
Gdańsk Nowy Port 18.80 56.00 79.10 1
Gdynia Pogórze 19.50 67.10 100.20 1
Gdańsk Lawendowe W. 19.40 98.30 127.20 1
Sopot 16.80 58.80 95.90 1
Gdańsk Matarnia 19.00 66.20 91.10 2
Gdańsk Wrzeszcz 19.60 61.30 94.60 1
Gdynia Dąbrowa 16.90 66.80 89.50 1
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
87.40
60.80
21.10
Gdańsk Stogi
100.40
36.30
17.20
Gdańsk Nowy Port
79.10
56.00
18.80
Gdynia Pogórze
100.20
67.10
19.50
Gdańsk Lawendowe W.
127.20
98.30
19.40
Sopot
95.90
58.80
16.80
Gdańsk Matarnia
91.10
66.20
19.00
Gdańsk Wrzeszcz
94.60
61.30
19.60
Gdynia Dąbrowa
89.50
66.80
16.90
CO
Kwiecień 2024
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 314.50 772.20 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 332.60 609.20 0
Gdynia Pogórze 301.90 561.90 0
Gdańsk Lawendowe W. 290.80 720.30 0
Sopot 273.40 447.20 0
Gdańsk Matarnia 335.90 648.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 304.60 699.90 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
772.20
314.50
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
609.20
332.60
Gdynia Pogórze
561.90
301.90
Gdańsk Lawendowe W.
720.30
290.80
Sopot
447.20
273.40
Gdańsk Matarnia
648.20
335.90
Gdańsk Wrzeszcz
699.90
304.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
O3
Kwiecień 2024
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 71.00 104.10 0
Gdańsk Lawendowe W. 72.60 121.00 2
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia 52.80 91.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 63.30 109.30 0
Gdynia Dąbrowa 73.80 116.50 0
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
104.10
71.00
Gdańsk Lawendowe W.
121.00
72.60
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
91.80
52.80
Gdańsk Wrzeszcz
109.30
63.30
Gdynia Dąbrowa
116.50
73.80
H2S
Kwiecień 2024
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze - - -
Gdańsk Lawendowe W. 1.40 9.50 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz - - -
Gdynia Dąbrowa - - -

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com